Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

 

 

                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              Наказ голови Києво-Святошинського

                                                                                      районного суду Київської області

                                                                          від 18 червня 2012 № 25-О

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк документів,

які надаються запитувачам інформації

 

 

       1.  Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Києво-Святошинським районним судом Київської області (далі – суд).

 

       2. Відповідальна особа суду, яка готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою керівника апарату суду (у разі відсутності – його заступника) про їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

 

      3. Відділ організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, подає до відділу планово-фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Київській області заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

 

      4. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740.

 

       5. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

 

      6. Відділ організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій ТУ ДСА України в Київській області упродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт суд (в особі відповідальної особи, керівника апарату суду або його заступника), що готує запитувану інформацію. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення  відповідальна особа надає копії документів особі, яка запитувала інформацію.

 

      7. Інформація надається запитувачу у строки, визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

 

      8. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи 11 з сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді. Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок територіального управління ДСА України в Київській області, про що відділ планово-фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності територіального управління  повідомляє службовою запискою відділ організаційного забезпечення  діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій.

 

 

 

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

 

 

Послуга, що надається

Норми витрат на виготовлення однієї сторінки

копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній 
друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

 

 

 

Надавач послуг:         Територіальне управління державної судової

    адміністрації України в Київській області

Реєстраційний рахунок:            __________________________

МФО банку:                                _________________________

Код ЄДРПОУ:                             ________________________

Платник:                _______________________________________________________

                                  _____________________________________________________

 

РАХУНОК №_______

від ____           ________________   20 ____року

 

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати:  ______________________________________________________

______________________________________________________________________

                                                              (сума прописом)

 

 Керівник ________________                     Головний бухгалтер  ________________

                   (підпис)                                                                                            (підпис)