Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

              

                                                                                                                                                           ЗРАЗКИ ЗАЯВ ДЛЯ СКАЧУВАННЯ.

                                     З  Р  А  З  О  К

Голові

Києво-Святошинського районного

суду Київської області

Дубас Т.В.

 

                                                        ______________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подає заяву )

                                                                                    

                                                         __________________________________

         (адреса та засоби зв’язку, особи яка подає заяву)

 

 

З А Я В А

ПРО ВИДАЧУ КОПІЇ СУДОВОГО РІШЕННЯ\

 

Прошу видати мені копію судового рішення ( рішення суду,  ухвали суду, постанови суду, вироку суду)

від ________________________    у справі  № __________________

 (дата винесення/ ухвалення)           (номер справи, провадження)

__________________________________________________________

                                                        (зміст справи)

 

_______________                          __________________________________

       (дата)                                         (підпис та ПІБ особи, яка подає заяву)

 

 

 

 

 

З  Р  А  З  О  К

Голові

Києво-Святошинського районного

суду Київської області

Дубас Т.В.

 

                                                        ______________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подає заяву )

                                                                                    

                                                         __________________________________

         (адреса та засоби зв’язку, особи яка подає заяву)

 

 

З А Я В А

ПРО ВИДАЧУ КОПІЇ  РІШЕННЯ СУДУ

 

Прошу видати мені копію рішення ( ухвали/ постанови) суду

від ________________________    у справі  № __________________

 (дата винесення/ ухвалення)                    (номер справи, провадження)

 

за позовом __________________________________________

(ПІБ або найменування позивача)

 

до________________________________________________________________

(ПІБ або найменування відповідача)

 

про ________________________________________________

(суть позову)

 

 

_______________                          __________________________________

       (дата)                                         (підпис та ПІБ особи, яка подає заяву)

З  Р  А  З  О  К

Голові

Києво-Святошинського районного

суду Київської області

Дубас Т.В.

 

                                                        ______________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подає заяву )

                                                                                    

                                                         __________________________________

         (адреса та засоби зв’язку, особи яка подає заяву)

 

 

З А Я В А

ПРО ВИДАЧУ КОПІЇ ВИРОКУ СУДУ

Прошу видати мені копію вироку суду ( ухвали суду)

від ________________________    у справі  № __________________

 (дата винесення/ ухвалення)                    (номер справи, провадження)

 

за обвинувачення______________________________________________

(ПІБ обвинуваченого/засудженого)

 

за вчинення злочину, передбаченого статтею  (статтями)  ______________________ Кримінального кодексу  України

(номер статті/ статей)

 

_______________                          __________________________________

       (дата)                                         (підпис та ПІБ особи, яка подає заяву)

 

 

 

 

З  Р  А  З  О  К

Голові

Києво-Святошинського районного

суду Київської області

Дубас Т.В.

 

                                                        ______________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подає заяву )

                                                                                    

                                                         __________________________________

         (адреса та засоби зв’язку, особи яка подає заяву)

 

 

З А Я В А

ПРО ВИДАЧУ КОПІЇ ПОСТАНОВИ СУДУ У СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

Прошу видати мені копію постанови суду

від ________________________    у справі  № __________________

 (дата винесення/ ухвалення)                           (номер справи, провадження

щодо притягнення ____________________________________________

(ПІБ правопорушника)

до адміністративної відповідальності за _______________ _

(номер статті/ статей)

Кодексу про адміністративні правопорушення

 

_______________                          __________________________________

       (дата)                                         (підпис та ПІБ особи, яка подає заяву)

 

 

 

З  Р  А  З  О  К

Голові

Києво-Святошинського районного

суду Київської області

Дубас Т.В.

 

                                                        ______________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подає заяву )

                                                                                    

                                                         __________________________________

         (адреса та засоби зв’язку, особи яка подає заяву)

 

 

З А Я В А\

ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧОГО ЛИСТА

 

Прошу видати мені виконавчий лист

   у справі  № ______________________________________________

                                       (номер справи, провадження)

__________________________________________________________

                                                        (зміст справи)

для пред’явлення до органів державної виконавчої служби.

 

 

 

_______________                          __________________________________

       (дата)                                         (підпис та ПІБ особи, яка подає заяву)

 

 

 

 

 

 

З  Р  А  З  О  К

Голові

Києво-Святошинського районного

суду Київської області

Дубас Т.В.

 

                                                        ______________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подає заяву )

                                                                                    

                                                         __________________________________

         (адреса та засоби зв’язку, особи яка подає заяву)

 

 

З А Я В А

ПРО ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ СПРАВИ

 

Прошу надати мені для ознайомлення справу  № __________________________________________________________

(номер справи, провадження)

__________________________________________________________

(зміст справи)

.

 

 

 

 

_______________                          __________________________________

       (дата)                                         (підпис та ПІБ особи, яка подає заяву)

 

 

 

 

         З  Р  А  З  О  К

Києво-Святошинський районний

суд Київської області

судді_______________________

(ПІБ)

                                                        ______________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подає заяву )

                                                                                    

                                                         __________________________________

         (адреса та засоби зв’язку, особи яка подає заяву)

 

 

З А Я В А

ПРО ВИДАЧУ КОПІЇ ЗВУКОЗАПИСУ\

 

Прошу видати мені копію звукозапису судового засідання від _____________________________________________ 

                                                                           (дата)

 

у справі  № ________________________________________________

                                       (номер справи, провадження)

 

_________________________________________________________

                                                        (зміст справи)

 

_______________                          __________________________________

       (дата)                                         (підпис та ПІБ особи, яка подає заяву)

 

 

 

 

 

         З  Р  А  З  О  К

Києво-Святошинський районний

суд Київської області

судді_______________________

(ПІБ)

                                                        ______________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подає заяву )

                                                                                    

                                                         __________________________________

         (адреса та засоби зв’язку, особи яка подає заяву)

 

 

З А Я В А

ПРО ВИПРАВЛЕННЯ ОПИСКИ В СУДОВОМУ РІШЕННІ

 

Прошу виправити описку в судовому рішенні                від    ____________________________________________________

                                               (дата винесення/ ухвалення)

 

у справі  № ________________________________________________

                                       (номер справи, провадження)

 

_________________________________________________________,

                                                        (зміст справи)

 

допущену в ____________________________________________________

(зазначається частина тексту судового рішення, де допущено описку)

 

________________________________________________________________

(вказати  як має бути виправлена описка)

 

 

 

______________                                       __________________________________

       (дата)                                         (підпис та ПІБ особи, яка подає заяву)

         З  Р  А  З  О  К

Києво-Святошинський районний

суд Київської області

судді_______________________

(ПІБ)

                                                        ______________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подає заяву )

                                                                                    

                                                         __________________________________

         (адреса та засоби зв’язку, особи яка подає заяву)

 

 

З А Я В А

(дозвіл на побачення)

 

Прошу  Вас дозволити мені побачення з ___________________________________________________

(чоловік, син, батько, зазначається ступінь спорідненості)

 

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи та дата народження)

 

 

 

 

 

______________                                       __________________________________

       (дата)                                         (підпис та ПІБ особи, яка подає заяву)