Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Документи по темі:

Інструкція з діловодства! 1060 Kb  pdf-файл

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності Києво-Святошинського районного суду Київської області

 

     Києво-Святошинський районний суд Київської області (далі - Суд) є місцевим загальним судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

     Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції Закону України від 12.02.2015 № 192-VIII  Суд здійснює правосуддя самостійно. Здійснюючи правосуддя, Суд є незалежним від будь-якого незаконного впливу. Суд здійснює правосуддя на основі Конституції і Законів України, забезпечуючи при цьому верховенство права.

     Суд розглядає цивільні справи, кримінальні провадження (кримінальні справи), адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом.

       Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальними законами.

 

Напрямки діяльності Суду:

 

Відповідно до визначених законодавством України завдань Суд забезпечує:

-  здійснення правосуддя в цивільних справах;

 

         Завданням Суду є здійснення правосуддя на засадах верховенства права, забезпечуючи кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

    Суд у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про  запобігання корупції», «Про державну службу» та іншими законами України, кодексами України, актами законодавства та нормативними документами, що регулюють діяльність судових органів та державної служби, Положенням про ДСА України, наказами ДСА України, рішеннями колегії ДСА України, іншими нормативно-правовими актами, Положеннями тощо. 

І Н С Т Р У К Ц І Я З ДІЛОВОДСТВА У МІСЦЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ СУДАХ, АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДАХ ОБЛАСТЕЙ, АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДАХ МІСТ КИЄВА ТА СЕВАСТОПОЛЯ, АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДІ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА ВИЩОМУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ СУДІ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ.