Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ голови

Києво-Святошинського

районного суду Київської

області від № 9-О від 14.05.2015

 

                                                    

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Києво-Святошинського районного суду Київської області, та яким надано гриф «Для службового користування»

 

1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, рекомендації), що надсилаються апеляційним та місцевим судам Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

 

2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

 

3. Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.

 

4. Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

 

5. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).

 

6. Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

 

7. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

 

8. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

 

9. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

 

10. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

 

які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, рекомендації, подання, накази та розпорядження голови суду, накази та розпорядження керівника апарату суду, тощо);

 

щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

 

з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

 

з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

 

стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

 

щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

 

які містять матеріали службових розслідувань.

 

11. Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.

 

12. Звіт за формою N 6 "Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних".

 

13. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.

 

14. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.

 

15. Інформація, яка містить державну, банківську таємницю та таємницю слідства.

 

16. Інформація щодо розгляду кримінальних, цивільних, адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення та справах в порядку виконання вказаних вище справ, на запити громадян, організацій чи посадових осіб, які відповідно до закону не є учасниками судового процесу.

 

 17. Документи нормативно-правового характеру, які опрацьовуються працівниками апарату та суддями Києво-Святошинського районного суду та мають гриф обмеження доступу «Для службового користування», крім випадків, коли вони містять відомості, що становлять державну таємницю, а також проекти таких нормативно-правових актів, що розробляються працівниками суду.

 

18. Договори та документи претензійно-позовного характеру, які мають гриф обмеження доступу «Для службового користування», крім випадків, коли вони містять відомості, що становлять державну таємницю.

 

19. Документи, які містять конфіденційну інформацію органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, Служби безпеки України, МВС України, Генпрокуратури України та інших контролюючих і правоохоронних органів, що надійшла до                               Києво-Святошинського районного суду Київської області з грифом «Для службового користування» та інформаційні листи, що надаються у відповідь на звернення зазначених органів у разі, якщо інформація відповідає критеріям віднесення її до конфіденційної.

 

20. Інформація, зібрана в процесі оперативно-розшукової діяльності (в тому числі, яка містить банківську таємницю), контррозвідувальної діяльності у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

 

21. Інформація, зібрана в процесі здійснення контрольних або наглядових функцій органами державної влади.

 

22. Інформація щодо наповнення, обсягів роботи та встановлення оновлень до комп’ютерної програми «Документообіг загальних судів».

 

23. Інформація щодо державних службовців суду, яка обробляється за допомогою комп’ютерної системи «Картка»/ЄДСК «Кадри».

 

24. Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду.